අපව අමතන්න

ඩොන්ග්ගුවාන් ටුවොආන් නිරවද්‍ය යන්ත්‍රෝපකරණ සමාගම

ලිපිනය: ෂින්ගුචුන් කාර්මික කම්හල, සින්චුචුන්ග් ප්‍රජාව, වන්ජියැන් වීදිය, ඩොන්ග්ගුවාන් නගරය
දුරකථන+8618929228926
විද්‍යුත් තැපෑලty@tymachining.com

URL:http://www.tymachining.com/


විමසීම් යවන්න验证码,看不清楚?请点击刷新验证码